TESTIRANJE KITE IN WING OPREME

Testranje opreme poteka po predhodnem dogovoru ob ugodni vetrni
napovedi na bližnjih spotih (Grado, Marina Julia, pri Ribiču).