Odstop od pogodbe, vračilo izdelkov in vračilo vplačil

1. ODSTOP OD POGODBE

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, imate pravico, da nas v 14 dneh obvestite, da odstopate od pogodbe, ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Pri prodajni pogodbi začne odstopni rok teči z dnem, ko:

  • pridobite dejansko posest nad blagom,
  • pridobite dejansko posest nad zadnjim kosom blaga, če je predmet pogodbe več kosov blaga, ki ste jih naročili v enem naročilu,
  • pridobite dejansko posest nad zadnjo pošiljko ali kosom blaga, če je dostava blaga sestavljena iz več pošiljk ali kosov
  • pridobite dejansko posest nad prvim kosom blaga, če je dostava blaga v določenem obdobju redna.

Pravice do odstopa od pogodbe nimate pri naslednjih pogodbah:

• pogodbi o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe;

• pogodbi o blagu, ki je izdelano po vaših natančnih navodilih in prilagojeno vašim osebnim potrebam;

• pogodbi o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe;

• pogodbi o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti;

• pogodbi o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi vašega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe

• pogodbi o baterijah, akumulatorskih baterijah in akumulatorskih paketih, kablih, sijalkah, komponentah, če ste odprli varnostni pečat ali v primeru, da je bila odstranjena originalna embalaža

• pogodbi o modelih, ki so delno ali v celoti sestavljeni s strani potrošnika

• pogodbi o izdelkih za enkratno uporabo, rezervnih in nadomestnih delih

Obvestilo o odstopu lahko predložite podjetju z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopate od pogodbe. Obvestilo o odstopu nam lahko pošljete na v ta namen pripravljenem obrazcu, ki ga najdete tukaj

• pismeno na naslov podjetja

• v elektronski obliki na info[afna]bananaway.si, v tem primeru vam bomo nemudoma potrdi prejem obvestila o odstopu od pogodbe.

• označite na zadnji strani računa, da vračate izdelek in račun skupaj z izdelkom vrnete na naš naslov.

Šteje se, da ste podali odstopno izjavo pravočasno, če jo pošljete v roku, določenem za odstop od pogodbe.
Dokazno breme glede uveljavljanja pravice do odstopa iz tega člena nosi potrošnik.

2. VRAČILO DENARJA

Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopite, morate blago vrniti v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na naš naslov:
Eurora d.o.o., P.E. Bananaway shop, Podmilščakova 46, 1000 Ljubljana.

Šteje se, da ste pravočasno vrnili blago če ga pošljete pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.
Izdelke morate vrniti nepoškodovane v nespremenjeni količini in v originalni, nepoškodovani embalaži. Poškodovanih izdelkov, izdelkov v spremenjeni količini in izdelkov v neoriginalni ali poškodovani embalaži ni mogoče vrniti. Izdelke vrnite kot paketno pošiljko in ne kot pismo. Izdelkom, ki se vračajo, mora biti priložena kopija računa veseli bomo pa tudi če nam izpolnite obrazec za odstop od pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe, krijete le stroške vračila blaga.
Ne glede na način vračila blaga ne morete zahtevati povračila dodatnih stroškov.

3. VRAČILO PREJETIH PLAČIL

V kolikor ste naročeno blago že plačali, vam bomo vrnili vsa prejeta plačila, ki ste jih opravili zaradi naročila nemudoma, oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.

Če ste blago že prejeli in od pogodbe odstopite, morate blago vrniti v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.
Vračilo prejetih plačil bomo v tem primeru zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali dokler nam ne predložite dokazila, da ste blago poslal nazaj.
Prejeta plačila vam bomo vrnili z enakim plačilnim sredstvom, kot ste ga uporabili ob nakupu, razen če ne želite drugačnega načina vračila.
Najhitrejši in najpreprostejši način vračila je na vaš TRR (osebni račun). V primeru, da se odločite za takšen način vračila, prosimo da nam sporočite številko osebnega računa ali ga zapišete v obrazec za vračilo blaga.

Če izdelek ne deluje pravilno, ali ne deluje v skladu z vašimi pričakovanji, prosimo pokličite našo prodajno službo na telefonsko številko: 070 285 228, kjer vam bodo naši svetovalci lahko pomagali s potrebnimi pojasnili. Na ta način se boste izognili morebitni napačni uporabi izdelka in poškodbam samega izdelka ter morebitnim poškodbam drugih stvari.

Za izdelke, za katere bomo ugotovili, da so bili poškodovani zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe oziroma ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga, reklamacij ne bomo mogli upoštevati. V kolikor boste želeli tak izdelek po zavrnitvi reklamacije ponovno prevzeti, vam ga bomo poslali ter pri tem zaračunali stroške, povezane z dostavo takega izdelka, lahko pa tak izdelek prevzamete na našem naslovu:
Eurora d.o.o. , P.E. Bananaway shop , Podmilščakova 46, 1000 Ljubljana