Potok Nanoščica – vstopna točka Cenetov mlin

  1. Zemljevid lokacij za supanje
  2. »
  3. Potok Nanoščica – vstopna točka Cenetov mlin
OPIS LOKACIJE:

Nanoščica je potok, ki izvira pod jugozahodnim robom Nanosa in teče po Postojnski kotlini. V bližini Postojne se izliva v reko Pivko, ki nato ponikne v Postojnsko jamo in predstavlja pomemben del kraškega porečja Ljubljanice.

POSEBNOSTI LOKACIJE:

Vstopna točka Cenetov mlin je dostopna s strani Hrašč ali Landola po makadamski cesti. Na lokaciji ni urejeno parkirišče in je omejen prostor za parkiranje. Pri jezu se lahko podaš po reki prosti oziroma v smeri toka. Potrebno je paziti na podvodne ovire - podrta drevesa, struga je drugače dovolj globoka za sup tudi v sušnih poletnih mesecih. Na nekaterih delih je potrebno tudi čez kakšno podrto drevo ozirom pod oviro. Na poti prečkate tudi območje Nature 2000, ki je življenjsko okolje mnogih živalskih vrst, med njimi je najbolj znan ptič kosec. Možnost srečanja divjadi, ki prečka potok. Na močvirnati ravnici je zelo lično urejen park. Čeprav je v zasebni lasti, lastnik ob predpogoju primernega vedenja in spoštovanja narave obiskovalcem omogoča ogled le tega.

Opcije tur
Cenetov mlin (jez) - proti toku do koder gre - s tokom navzdol - mlin: cca 6,75 pri nizkem vodostaju
Vstopne točke
Naslov:
Hrašče, Postojna, Slovenija

Leave a comment

more
Allowed HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <blockquote> <code> <em> <strong>